Sint Piter weer aangekomen in Grou

De pepernoten liggen al lang niet meer in de winkel, maar Sint Piter zal ze toch uitdelen in Grou. Ieder jaar viert het dorp het feest dat in veel aspecten op Sinterklaas lijkt. Toch is het heel anders en heeft het een rijke traditie waar veel mensen het precieze niet vanaf weten. Dat het anders is dan Sinterklaas is volgens dorpsarchivaris Hepke Hiemstra wel duidelijk. “Sint Piter is zo’n 400 jaar ouder dan Sinterklaas.”

Maar hoe zit het nu precies met de oorsprong? Volgens sommigen is Sint Piter de broer van Sinterklaas omdat Sinterklaas eens vergeten is Grou aan te doen. Anderen zeggen dat het afstamt van een oogstfeest. Het antwoord: beide is ‘waar’. Het verhaal is gewoon met de tijd iets veranderd.

Ook dit jaar kwam Sint Piter weer aan in Grou. Rond 10:30 uur kwam de boot met Sint Piter en Aldemar aan boord via het aquaduct in Grou. Vervolgens ging de vaartocht van Zeilcentrum en Theehuis naar Oostergoo. Na de aankomst stapte Sint Piter dit jaar in een koets en reed naar het Halbertsma’s Plein. Het nieuwe jonge Fryske hynder was nog te onervaren om Sint Piter te dragen.

Op het plein speelde Apollo de nieuwe Sint Pitermars. De mars is in opdracht van het Sint Piterkomitee gecomponeerd door Jan de Haan en staat ook in het nieuwe Sint Piter sjongboek. Het bevat bekende en aansprekende Sint Piterliedjes. Tevens werden twee Sint Pitergenoten gehuldigd en in het zonnetje gezet. Dit jaar viel de eer te beurt aan Jan Sikke Jongsma en Brand Veenstra die zich jarenlang hebben ingezet voor het verenigingsleven in Grou.

 

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *