Begrafenisondernemers hebben drukke maanden achter de rug

Het afgelopen jaar zijn opnieuw meer mensen overleden dan op grond van de prognoses was verwacht. Griep en corona worden hierbij genoemd als de voornaamste oorzaken voor de toename.

Uit de jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2022 ongeveer 170.000 mensen in Nederland zijn overleden. Dat is met 14.500 sterfgevallen zo’n 9 procent meer dan verwacht. De oversterfte was met 13 procent relatief het hoogst bij mensen onder de 50 jaar oud. Een groot deel van alle sterfgevallen kwam voor bij mensen die afhankelijk zijn van langdurige zorg, bijvoorbeeld bewoners van verpleeghuizen of zorginstellingen voor gehandicapten.

Niet significant
Volgens huisarts Karin Groeneveld van de afdeling Fryslân van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is ook in Fryslân de oversterfte toegenomen, maar niet significant. In ieder geval wordt momenteel in deze cijfers geen reden gezien om extra maatregelen te nemen.
Ook Groeneveld ziet de griepepidemie en corona als de grootste oorzaken van de groei. Daarom wil de LHV de cijfers komende tijd goed in de gaten houden.

Personeelstekort
Cisca Keijzer uit Leeuwarden heeft een particuliere uitvaartverzorging. Ze heeft het de laatste drie maanden van het afgelopen jaar razend druk gehad. Mensen met een sterfgeval in eigen kring klopten steeds vaker bij haar aan. Vooral omdat de grote uitvaartverzorgers als Dela en Yarden te weinig personeel hadden.

“Normaliter had ik zo’n 75 uitvaarten op jaarbasis”, zegt Keijzer. “Maar in december was dat opgelopen tot zes uitvaarten per week. De sterfgevallen waarmee ik te maken kreeg, waren niet zozeer door covid veroorzaakt. Maar met name door hartfalen en door kortdurende maar hevige ziektes, zoals kanker. Ook was het opvallend hoeveel van de betrokken sterfgevallen jonger dan 40 jaar waren.”

Reorganisatie
Dat beeld wordt bevestigd door de cijfers van het CBS, en ook woordvoerder Anja Meijer van Dela bevestigt de woorden van Keijzer. De uitvaartverzekeraar heeft onlangs Yarden overgenomen. Deze (re)organisatie heeft veel tijd en energie in beslag genomen. “We zagen in december de aanvraag voor uitvaarten met 25 procent toenemen”, zegt Meijer. “Inderdaad door personeelsgebrek hebben we toen mede een oplossing gezocht in digitale dienstverlening. Onder meer door via Teams de eerste afspraken te maken of via onze website alvast een vragenlijst te laten invullen.”
Stabilisatie

Volgens Meijer is het aantal sterfgevallen deze maand echter gestabiliseerd tot landelijk 120 meldingen per dag. Dat aantal correspondeert volgens haar weer met de verwachtingen voor dit jaar.

Ook Ciska Keijzer heeft het wat rustiger. “Na een piek volgt altijd een dip, gelukkig wel.” Deze week heeft ze twee uitvaarten.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *