Provincie kiest voor rust in culturele veld en verlengt alle cultuursubsidies met een jaar

Natuurmuseum Fryslân © Omrop Fryslân

De provincie verlengt met een jaar de subsidie voor 36 culturele organisaties in Fryslân. De subsidieregeling loopt eind volgend jaar af, maar culturele organisaties kunnen voor het jaar daarna een aanvraag doen voor hetzelfde subsidiebedrag.


In totaal gaat het om zo’n 9,5 miljoen euro en daarvan is 4 miljoen bedoeld voor de grotere Friese musea. De rest van het geld gaat naar een grote verscheidenheid aan culturele organisaties zoals Tryater, Film in Friesland, Oerol, dansgezelschap Ivgi & Greben en Opera Spanga.

Nieuwe regels
Door het verlengen van de subsidie heeft de provincie meer tijd om te werken aan verdere invulling van het nieuwe beleid voor de periode 2025-2028. Er wordt gewerkt aan nieuwe regels voor het toekennen van subsidie. Het moet volgens de provincie “een robuuste basisinfrastructuur voor cultuur” worden.
Belangrijke criteria voor het nieuwe college zijn jongerenparticipatie, het verhaal van Fryslân vertellen, samenwerking met maatschappelijke organisaties en een goed gebruik van de Friese taal en cultuur.

Bezuiniging
De nieuwe regels zouden in 2026 moeten ingaan. Provinciale Staten had ingestemd om met ingang van dat jaar 1,6 miljoen euro te bezuinigen op taal en cultuur. Dat riep veel discussie op in de culturele sector.
“De nieuwe coalitie heeft gezegd dat er 17,5 miljoen incidenteel geld geïnvesteerd wordt”, zegt cultuurgedeputeerde Sijbe Knol. “We zien wel kansen voor de nieuwe periode om de ambities hoog te houden.”


Directeur-bestuurder Froukje Hernamdt van Natuurmuseum Fryslân
© Natuurmusuem Fryslân

De eerste reacties uit het culturele veld zijn positief. “We zijn hier zeker blij mee”, laat zakelijk leider Amarins Geveke van dansgezelschap Ivgi & Greben weten. “We kunnen in ieder geval door.”
“Ik ben wel blij met de duidelijkheid”, zegt directeur Froukje Hernamdt van Natuurmuseum Fryslân. Het museum krijgt 650.000 euro steun van de provincie. Dat is veel minder dan het Fries Museum, dat elk jaar 3 miljoen krijgt.
Hernamdt vindt dat niet in verhouding. “Het Fries Museum krijgt vijf keer zoveel subsidie, terwijl ze maar anderhalf keer zoveel bezoekers hebben. Ik gun het Fries Museum alles, maar ik moet ook goed op mijn collectie, gebouw en mensen passen.” Het Natuurmuseum bestaat dit jaar honderd jaar en is daarom een dag per week gratis toegankelijk voor iedereen.

Deel dit bericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *